Prekážkový hop

Cvičenie

Východisková pozícia: Nohy spolu stoja priamo pred prekážkou.
Pohyb: Skočte cez prvú prekážku, dopadnite a potom rýchlo preskočte cez ďalšiu prekážku (metóda dotyk a choď). Počet prekážok závisí od vašej tréningovej úrovne.