Chôdza výpadom s twist

Cvičenie

Vykročte do výpadovej polohy so zadným kolenom vzdialeným 1 palec od zeme a mierne ohnutým. Otočte trup smerom k prednému kolenu, ktoré by malo byť ohnuté o 90 stupňov. Nedovoľte, aby predné koleno prechádzalo cez predné prsty. Opakujte s druhou nohou. Vŕtačka sa pohybuje vpred chôdzou.